Tandslet Naturbørnehave
 

Om Tandslet Naturbørnehave:

Vi har naturen som overordnet værdi i alle vores aktiviteter.

Vores aktiviteter og projekter er lagt ind i en 3 års plan.

Et projekt kan have en varighed på fx 7 uger, og vi arbejder

her med temaer under de pædagogiske læreplaner.